STAATSCOURANTOmgevingsvergunning afwijken van planologische regelgeving – herstel technische fout (NL.IMRO.0579.Avery-VA01), OegstgeestGeen zienswijzen of beroep mogelijkInformatie

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een technische fout wordt hersteld met betrekking tot de publicatie van de omgevingsvergunning (verzonden d.d. 5 september 2012) voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw te Oegstgeest aan de Willem Einthovenstraat (OLO nr: 376443) op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende stukken hebben gedurende zes weken vanaf 21 juni 2012 tot en met 1 augustus 2012 ter inzage gelegen bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Het besluit omgevingsvergunning is verzonden op 5 september 2012 en bekend gemaakt in de Staatscourant en Oegstgeester Courant. De stukken, waaronder de bekendmaking, waren onder een verkeerd identificatienummer op ruimtelijke plannen gepubliceerd en daardoor niet voldoende digitaal beschikbaar gesteld. Met het herstellen van deze technische fout wordt voldaan aan deze wettelijke verplichting. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben al zes weken ter inzage gelegen. Met het herstellen van deze technische fout wordt niet nogmaals een mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Aangezien er geen zienswijzen zijn ontvangen tegen het ontwerpbesluit en de beroepstermijn van 6 weken al verstreken is, worden geen stukken ter inzage gelegd en staat het besluit niet meer open voor beroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel 14071.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oegstgeest. Bekijk alle Bekendmakingen oegstgeest in .

https://oegstgeestkrant.nl/bekendmakingen-oegstgeest/

Deel dit bericht:

Redactie Oegstgeestkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oegstgeestkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oegstgeest.

Gerelateerde berichten